príspevky

Tlačové správy

Myslíte dopredu?

Mladý človek veľmi nepredvída a nemyslí dopredu. Nebojí sa nebezpečenstva a dokonca často aj riskuje. Neuvažuje na tým, aké následky prídu.. Nevie odhadnúť mieru rizika